Available courses

Materiały do "Wykonywanie prac biurowych" dla klasy 2a4 - nauczanie zdalne od października 2020 - część II od marca 2021

Materiały do "Obliczanie podatków" - nauczanie zdalne od października 2020
Zadania w Rachmistrz GT.


Materiały do "Wykonywanie prac biurowych" dla klasy 2a4 - nauczanie zdalne od października 2020.

Materiały do "Obliczanie podatków" - nauczanie zdalne od października 2020.

Materiały do "Rozliczenia podatkowe" - nauczanie zdalne od października 2020.

Materiały do "Rozliczenia finansowe z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego" - nauczanie zdalne od października 2020.

Materiały do "Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań" - nauczanie zdalne od października 2020.

Materiały do jednostki modułowej: Prowadzenie spraw kadrowych - nauczanie zdalne od października 2020 r.
Klasa 2a5 oraz 2a4 - grupa technik ekonomista
Prowadzący: Anna Mandzewska

Materiały do jednostki modułowej: Wykonywanie prac biurowych - nauczanie zdalne od 19 października 2020 r.
Klasa 2a5 - grupa technik ekonomista
Prowadzący: Anna Mandzewska

Lekcje i inne materiały do jednostki modułowej: Obliczanie podatków
Klasa 3a - grupa druga
Prowadzący: Anna Mandzewska


Lekcje i inne materiały do jednostki modułowej: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Klasa 1a4 - grupa technik rachunkowości
Prowadzący: Anna Mandzewska

tutaj znajduje się opis kursu

3C MATEMATYKA

1B4 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY

2A MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

2BC MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY

4A matematyka - poziom podstawowy i rozszerzony
Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Język polski 1b/4

Język polski klasa 1a/4

Rok szkolny : 2020 / 2021

zakres podstawowy

Wyniki części testowej próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Matematyka klasa 4

zakres podstawowy


Matematyka klasa 4

zakres podstawowy

Rok szkolny : 2019 / 2020   i   2020 / 2021

zakres podstawowy.

Rok szkolny : 2019 / 2020   i    2020 / 2021

zakres podstawowy i rozszerzony

Fizyka atomowa i jądrowa

zakres podstawowy


Fizyka atomowa i jądrowa

zakres podstawowy

Weryfikacja wiedzy i umiejętności z jednostki modułowej "Gospodarowanie odpadami"

Weryfikacja wiedzy i umiejętności

Testy z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

Materiały i testy z jednostki modułowej " Obliczanie podatków"

Materiały i testy z jednostki modułowej " Dokumentowanie i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych"

Materiały i testy z jednostki modułowej "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa logistycznego"

Materiały i testy z jednostki modułowej "Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej"

Materiały i testy do jednostki modułowej "Gospodarowanie odpadami"

Materiały i testy z jednostki modułowej "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa logistycznego"

Materiały i testy z jednostki modułowej "Gospodarowanie odpadami"

Test podsumowujący materiał z zakresu rodzajów produkcji do zaliczenia I semestru 2020/2021

Test z zakresu materiału : system podatkowy, podatki i ich rodzaje

Sprawdzenie wiadomości z zakresu dystrybucji

Test z zakresu materiału dotyczącego zatrudnienia, spraw pracowniczych, wynagrodzeńubezpieczeń społecznych i innych świadczeń

Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Sprawdzenie wiadomości z zakresu normalizacji i jakości

Zaliczenie I semestru 

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

Recykling odpadów produkcyjnych

Sprawy pracownicze, wynagrodzenia, składki ubezpieczeń społecznych, podatek dochodowy

Zatrudnienie, sprawy pracownicze, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne

System podatkowy w Polsce

Zakładanie działalności gospodarczej

Zarządzanie

Marketing

Średnia arytmetyczna w szeregach punktowych i rozdzielczych

Średnie pozycyjne w szeregach punktowych i rozdzielczych

Urządzenia i jakość w procesie produkcyjnym

Dystrybucja

Strategie przedsiębiorstw

Centra logistyczne

Rodzaje działalności gospodarczej

Prawo pracy

Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym

Rozliczenie kosztów, ustalanie kosztu jednostkowego

Podatek od towarów i usług

Ewidencja przychodów

Składniki wyniku finansowego i jego ewidencja

Region Podlaski

1. Położenie

2. Walory przyrodnicze

3. Walory antropogeniczne

Geografia - Dział 5. Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne

Roczne rozliczenie podatku PIT na zasadach ogólnych pozarolniczej działalności gospodarczej

Gramatyka - czas Present Perfect

Materiały dydaktyczne oraz ćwiczenia z zakresu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych przeznaczone dla uczniów kl.2a gr.I do wykorzystania w kształceniu na odległość