Available courses

Lekcje i inne materiały do jednostki modułowej: Wykonywanie prac biurowych
Klasa 1a5 - grupa technik ekonomista
Prowadzący: Anna Mandzewska

Lekcje i inne materiały do jednostki modułowej: Wykonywanie prac biurowych
Klasa 2a
Prowadzący: Anna Mandzewska


Lekcje i inne materiały do jednostki modułowej: Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań

Klasa 3a

Prowadzący: Anna Mandzewska

Materiały na lekcje wychowawcze

Lekcje i inne materiały do jednostki modułowej: Praktyka zawodowa
Klasa 2a - obie grupy
Prowadzący: Anna Mandzewska

Lekcje i inne materiały do jednostki modułowej: Obliczanie podatków
Klasa 3a - grupa druga
Prowadzący: Anna Mandzewska


Lekcje i inne materiały do jednostki modułowej: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Klasa 1a4 - grupa technik rachunkowości
Prowadzący: Anna Mandzewska

Lekcje i inne materiały do jednostki modułowej: Bezpieczeństwo i higiena pracy
Klasa 1a4 - grupa technik ekonomista
Prowadzący: Anna Mandzewska

tutaj znajduje się opis kursu

3C MATEMATYKA

1B4 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY

2A MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

2BC MATEMATYKA - POZIOM PODSTAWOWY

4A matematyka - poziom podstawowy i rozszerzony
Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Język polski 1a/5

Język polski 1b/4

Język polski klasa 1a/4

Wyniki części testowej próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Matematyka klasa 4

zakres podstawowy


Matematyka klasa 4

zakres podstawowy

Ciąg geometryczny - zakres podstawowy.

Funkcje, równania i nierówności.

zakres podstawowy i rozszerzony

Fizyka atomowa i jądrowa

zakres podstawowy


Fizyka atomowa i jądrowa

zakres podstawowy

Test z zakresu materiału : system podatkowy, podatki i ich rodzaje

Sprawdzenie wiadomości z zakresu dystrybucji

Test z zakresu materiału dotyczącego zatrudnienia, spraw pracowniczych, wynagrodzeńubezpieczeń społecznych i innych świadczeń

Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Sprawdzenie wiadomości z zakresu normalizacji i jakości

Zaliczenie I semestru 

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi

Recykling odpadów produkcyjnych

Sprawy pracownicze, wynagrodzenia, składki ubezpieczeń społecznych, podatek dochodowy

Zatrudnienie, sprawy pracownicze, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne

System podatkowy w Polsce

Zakładanie działalności gospodarczej

Zarządzanie

Marketing

Średnia arytmetyczna w szeregach punktowych i rozdzielczych

Średnie pozycyjne w szeregach punktowych i rozdzielczych

Urządzenia i jakość w procesie produkcyjnym

Dystrybucja

Strategie przedsiębiorstw

Rodzaje działalności gospodarczej

Prawo pracy

Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym

Rozliczenie kosztów, ustalanie kosztu jednostkowego

Podatek od towarów i usług

Ewidencja przychodów

Składniki wyniku finansowego i jego ewidencja

Region Podlaski

1. Położenie

2. Walory przyrodnicze

3. Walory antropogeniczne

Geografia - Dział 5. Wnętrze Ziemi. Procesy endogeniczne

Roczne rozliczenie podatku PIT na zasadach ogólnych pozarolniczej działalności gospodarczej

Gramatyka - czas Present Perfect

Materiały dydaktyczne oraz ćwiczenia z zakresu prowadzenia spraw kadrowo-płacowych przeznaczone dla uczniów kl.2a gr.I do wykorzystania w kształceniu na odległość