Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

KALENDARZ  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  W CHORZOWIE 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

I.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  01.09.2022

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE -  01.09.2022

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (forma stacjonarna):

1)     semestr  I, semestr  III, semestr V - 01.09.2022

2)     semestr  II, semestr  IV, semestr VI - 30.01.2023

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

1)     semestr  jesienny - 03.09.2022

2)     semestr  wiosenny – 04.02.2023 

II. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE :

1)     w klasach programowo najwyższych - 28.04.2023

2)     zakończenie rocznych zajęć - 23.06.2023

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (system stacjonarny)

1)     w semestrze III, w semestrze V - 13.01.2023

2)     w semestrze IV - 23.06.2023

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

1)     semestr jesienny - 15.01.2023

2)     semestr wiosenny - 25.06.2023

III.  Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2022 - 31.12.2022

IV.  Podział na semestry:  TECHNIKUM EKONOMICZNE

1     w klasach programowo najwyższych

I semestr - 01.09.2022 - 16.12.2022 

II semestr - 19.12.2022 - 28.04.2023

2     w  klasach I – III

I semestr - 01.09.2022 - 13.01.2023 

II semestr - 30.01.2023 - 23.06.2023 

V.    Ferie zimowe: 16.01.2023 - 29.01.2023

VI.  Rekolekcje wielkopostne : TECHNIKUM EKONOMICZNE – 13, 14, 15 marzec

VII. Wiosenna przerwa świąteczna - 06.04.2023 – 11.04.2023

VIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych - wg. zarządzenia dyrektora CKZiU

IX.  Egzaminy zewnętrzne - wg harmonogramu CKE

X.   Praktyka zawodowa  TECHNIKUM EKONOMICZNE - Klasy:  IIIA, IIIB - 06.03.2023 - 31.03.2023; klasy: IVA5, IVB5 - 04.05. 2023 - 31.05.2023

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

1.     01.09.2022 - Zebrania informacyjno - organizacyjne klas IA, IB, IC

2.     14.09.2022 - Zebrania informacyjno - organizacyjne klasy II - IV 

3.     23.11.2022 - Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I - IV, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (z zakresu kształcenia zawodowego) dla uczniów klas IVA4 i IVB4 

4.     14.12.2022 - Podsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. IVA4, IVB4

5.     11.01.2023 - Podsumowanie klasyfikacji za I semestr ( klasy I - IV)

6.     05.04.2023 - Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA4, IVB4,  dotyczące m.in. przewidywanych ocen  końcowych

7.     26.04.2023 - Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów klas I – IV

8.     01.06.2023 - Konsultacje dla rodziców uczniów klas I –IV dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i przewidywanej ocen rocznych

   Terminy zebrań RADY RODZICÓW :

28 WRZEŚNIA  2022 -  GODZ. 17:30

23 LISTOPADA 2022 -  GODZ. 17:30

11  STYCZNIA 2023  -    GODZ. 17:30 

26 KWIETNIA 2023  -   GODZ. 17:30   

28 CZERWCA 2023  -    GODZ. 17:30

(zebrania odbywają się w gabinecie dyrektora szkoły)

 

WYCHOWAWCY KLAS

Technikum Ekonomiczne

 Wychowawcy klas:

Klasa I A - mgr Anna Mandzewska

Klasa I B - mgr Aleksandra Kosmala - Przeczek

Klasa I C - mgr mariola Stryjecka

 

Klasa II A - mgr Katarzyna Hojda

Klasa II B - mgr Edyta Strzelczyk

Klasa III A  - mgr Bożena Marcisz

Klasa III B -  mgr Justyna Dobrzyńska-Pietrek

Klasa IV A5 - mgr Barbara Marzec

Klasa IV B5 -  mgr Justyna Przybytek

 

Klasa IV A4  - mgr Katarzyna Kołodziej

Klasa IV B4 -  mgr Lucyna Nieśpiałowska

 

LO dla Dorosłych

 Opiekunowie semestrów:

I semestr LO dla Dorosłych - Lucyna Sojka

III semestr LO dla Dorosłych - Ewelina Lipiec

VII semestr LO dla Dorosłych - Joanna Czechowicz-Kwaśniewicz

 

TERMINY PLANOWANYCH ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

30 sierpnia 2022 r.

14 września 2022 r.

19 października 2022 r.

23 listopada 2022 r.

14 grudnia 2022 r.

11 stycznia 2023 r.

01 lutego 2023 r.

okres rekolekcji

24 kwietnia 2023 r.

26 kwietnia 2023 r.

01 czerwca 2023 r.

21 czerwca 2022r.

19 czerwca 2023 r.

27 czerwca 2023 r. 

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W CKZIU  w CHORZOWIE

ROK SZKOLNY 2022/2023

Sesja 2. 2023 lato: czerwiec – lipiec 2023 r.

 

Część pisemna 

 

2 czerwca 2023  – Technikum Ekonomiczne

3 czerwca 2023  – kwalifikacyjne kursy zawodowe

 

Część praktyczna  -  dokumentacja „d”:

 

1 czerwca  2023r.

godz. 9:00 -  SPL.01 - Obsługa magazynów (technik logistyk – 3b)

godz. 9:00  - HGT.07 -  Przygotowanie imprez i usług turystycznych (technik organizacji turystyki – 3a)

 

            Część praktyczna - dokumentacja na        komputerze „dk”:

          

12 czerwca 2023 r.

EKA. 04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (technik ekonomista – 3a)

17 czerwca 2023 r.

EKA. 07 – Prowadzenie rachunkowości (technik rachunkowości - kkz)

    

Część praktyczna – model „w”

16 – 17  czerwca 2023 r.

HAN .01 – Prowadzenie sprzedaży (technik handlowiec – kkz)                                   

Data ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw: 31 sierpnia 2023 r.

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W CKZiU w CHORZOWIE ROK SZKOLNY 2022/2023

Sesja 1. 2023 zima: styczeń 2023 r.
FORMUŁA 2019

TECHNIKUM EKONOMICZNE

 

Część pisemna10 stycznia 2023 r. - godz. 8:30/12:30

 

Część praktyczna - dokumentacja „d”:

9 stycznia 2023 r.

SPL.01 - Obsługa magazynów (technik logistyk) - godz. 9:00

SPL.04 - Organizacja transportu (technik logistyk) - godz. 13:00

HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych (technik organizacji turystyki) - godz. 9:00

HGT.08 – Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych (technik organizacji turystyki) - godz. 13:00

 

Część praktyczna - dokumentacja na komputerze „dk”:

14 stycznia 2023 r. - godz. 8:00

EKA. 04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej ( technik ekonomista)

15 stycznia 2023 r. - godz. 8:00

EKA. 07 – Prowadzenie rachunkowości ( technik rachunkowości)

19 stycznia 2023 r. - godz. 8:00

EKA. 05 - Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek rganizacyjnych
(technik ekonomista/technik rachunkowości)


Data wydania certyfikatów do 7 kwietnia 2023 r.

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Część pisemna - 14 stycznia 2023 r.

HAN.02 - Prowadzenie działań handlowych - godz. 8:30

HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży – godz. 11:30

EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek rganizacyjnych  godz. 11:30

 

Część praktyczna

HAN.02 - Prowadzenie działań handlowych -
12 stycznia 2023r. - godz.12:30

HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży

13 stycznia 2023r. - godz.12:30

15 stycznia 2023r. - godz. 8:00/12:30

EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - 19 stycznia 2023r. - godz.12:30

 

Data wydania certyfikatów do 7 kwietnia 2023 r.

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech