Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022

 ZARZĄDZENIE NR  6/2021

Dyrektora  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie z dnia 28 września 2021r.

w sprawie wprowadzenia w szkole dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.( Dz.U. poz. 1603 ze zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w dniach: 

  1.   15 października 2021 - dzień po dniu wolnym od zajęć lekcyjnych;
  2.   12 listopada 2021 - dzień pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy;
  3.   7 stycznia 2022 - dzień pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy;
  4.   11 stycznia 2022 - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie        
  5.   2 maja 2022 - dzień pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy;
  6.   4 maja, 5 maja, 6 maja 2022 - pisemne egzaminy maturalne   z języka polskiego,   matematyki, języka angielskiego;
  7.   17 czerwca 2022 - dzień pomiędzy dniami ustawowo wolnymi od pracy;
  8.   1 czerwca 2022 część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie .

 § 2.

W dniach o których mowa w § 1 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są zapoznać się z harmonogramami organizacji pracy szkoły w tych dniach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Chorzów, 28 września 2021 r.

 

 

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech