Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

– STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy uczą się w polskiej szkole i przybyli do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi od dnia 24 lutego 2022 r.

Wnioski o stypendia szkolne przyjmowane i wydawane są wyłącznie w siedzibie ośrodka pomocy społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 (pokój 215) w następujących godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 14:00
 • wtorek – czwartek: od 8:00 do 13:00
 • piątek: od 8:00 do 12:00

 Tel.: 32 77 16 341

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby świadczenie mogło być przyznane miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć kryterium dochodowego, tj. kwoty 600 zł na osobę.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć/przedstawić: 

 1. wypełniony wniosek, który zawiera w szczególności:

  1. imię i nazwisko obywatela Ukrainy (ucznia) i jego rodziców;
  2. miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski;
  3. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej;
 2. dokumenty potwierdzające dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto);
 3. zaświadczenie o nadaniu nr Pesel UKR;
 4. dokument tożsamości. 

Wniosek może złożyć:

 • rodzic/opiekun prawny;
 • pełnoletni uczeń;
 • dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi. 

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć dla każdego ucznia oddzielnie. 

Informacje w języku ukraińskim

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:

 https://www.opschorzow.pl/pozostale-dzialania/stypendia-szkolne.html 

 

STYPENDIA SZKOLNE

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o:

 • ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”,
 • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) - art. 8 ust. 3-13,
 • ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

            Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/760/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.10.2017 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 02.11.2017 r. poz.5732).

 

Termin składania wniosków o stypendia szkolne    

Wnioski na dany rok szkolny wydawane i przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie Batorym, ul. Racławicka 19, pokój 215 - do 15 września (nieprzekraczalny ustawowy termin).

W przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno -wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO UCZNIA ODDZIELNIE.

 Więcej informacji

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech